Reglement 2020

Brunswick Estonian Open 2020 Reglement

Võistluse liik: individuaalvõistlus bowlingus
Tüüp: Lahtine
Koht: AMB Akadeemia (Akadeemia tee 30, Tallinn),
16 rada, Brunswick Synthetic Anvilane Pro,
GS-X kurikaseadjad,
Õlitusmasin: Brunswick Envoy Pro
Õli: Connect
Puhastusaine: MAX10
Toimumise aeg: 30.07.2020 – 09.08.2020
Korraldaja: Andilaid OÜ
Peakohtunik: Rein Mölder, tel. +372 504 1651
Koduleht: https://estopen.amb.ee

Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) ja World Bowling võistlusmäärusi. Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi.

Osalemisõigus ja registreerimine
Osalemisõigus on mängijatel, kes tunnistavad käesolevat reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärusi ning kes on tasunud võistlusmaksu.
Võistlusmaks:
Täiskasvanu – sõltuvalt valitud mänguajast 45 – 80 € (vt. ajakava), ümberviskamine miinus 10 €.
Juunior –  45 €, ümberviskamine 40 €.

Desperaadovoor 40 €.
Turbo mängud 15 € üks sari (G4 või G6) või 20 € kaks sarja (G4 ja G6).

EVML liikmetel soodustus 5€ (ei kehti Turbo ja Desperaado voorule).

Eelregistreerimine algab 22.02.2020 võistluse kodulehel ning lõppeb 15 minutit enne vastava eelvooru vahetust.
Tulemuse ümberviskamine on lubatud piiramatu arv kordi. Eelregistreerimine on lubatud kuni 3-le mänguajale.
Klubide eelregistreerimisel peavad mängijate nimed olema üles antud vähemalt üks nädal enne registreeritud vooru algust.
Võistlusriietus vastavalt World Bowling reeglitele.
Korraldajal on õigus kvalifikatsioonivoor tühistada kui vooru on registreerunud vähem kui 12 mängijat.

Võistluskirjeldus ja paremuse selgitamine
Kogu võistluse vältel kasutatakse Ameerika mänguviisi.

Kvalifikatsioon
Individuaalne, 6 sarja, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril. Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.

10 minutit soojendusviseteks algusrajapaaril.

Ühine punktiarvestus naistele ja meestele. Paremusjärjestus selgitatakse visatud punktisumma alusel.

Naistele lisatakse 8 händikäpipunkti iga mängitud sarja kohta. Naiste händikäpipunkte käsitletakse mahavisatud kurikatena ja tasapunktide korral meestel eelist ei ole. Naiste maksimaalne puhas tulemus võib olla 300 punkti.

Turbo
Osa saavad võtta ainult mängijad kes on tasunud Turbo mängu(de) tasu enne vastava turbosarja algust. Osaleda on võimalik kahes Turbo sarja arvestuses.
Üks arvestus neljandale sarjale (Turbo G4)
Teine arvestus kuuendale sarjale (Turbo G6)

Desperado
Desperado, 1 sari. Kuni 4 mängijat rajapaaril. Paremusjärjestus selgitatakse visatud punktisumma alusel.

Lõppvõistlus
Lõppvõistlusele pääseb 48 mängijat alljärgnevalt:
– Kvalifikatsiooni vooru 30 paremat, kes paigutatakse võistlustabelis kohtadele 1-30.
– 6 parimat EVML liiget või Eesti kodanikku, kes ei mahtunud 30 parema hulka, paigutatakse võistlustabelis kohtadele 31-36
– B klassi võitja, paigutatakse võistlustabelis kohale 37
– C klassi võitja, paigutatakse võistlustabelis kohale 38
– Parim naine, paigutatakse võistlustabelis kohale 39
– Parim seenior, paigutatakse võistlustabelis kohale 40
– Turbo G4 vooru parim, paigutatakse võistlustabelis kohale 41
– Turbo G6 vooru parim, paigutatakse võistlustabelis kohale 42
– Desperadovooru 2 parimat, kes paigutatakse võistlustabelis kohtadele 43-44
– 2 parimat vahetustest 1-4, kes paigutatakse võistlustabelis kohtadele 45-46
– 2 parimat vahetustest 5-8, kes paigutatakse võistlustabelis kohtadele 47-48

Lõppvõistluse 1. ring
Kvalifikatsiooni kohtadele 17-48 paigutatud mängijad (32 mängijat) mängivad 4 sarja. Kvalifikatsiooni vooru tulemusi kaasa ei võeta. 16 paremat mängijat jätkavad lõppvõistluse 2. ringis.
Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.

10 minutit soojendusviseteks algusrajapaaril.

Mängijad, kes enam ei jätka võistlust, paigutatakse lõplikus turniiritabelis kohtadele 33 – 48 lõppvõistluse 1. ringi tulemuste põhjal.

Lõppvõistluse 2. ring
Lõppvõistluse 1. ringi 16 parimat ja kvalifikatsioonvooru kohtadele 13-16 paigutatud mängijad (kokku 20 mängijat) mängivad 4 sarja. Eelnevalt visatud tulemusi kaasa ei võeta. 12 paremat mängijat jätkavad lõppvõistluse 3. ringis.

Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.

10 minutit soojendusviseteks algusrajapaaril.

Mängijad, kes enam ei jätka võistlust, paigutatakse lõplikus turniiritabelis kohtadele 25-32 lõppvõistluse 2. ringi tulemuste põhjal.

Mängijate paigutamine ja mänguviis lõppvõistluse 3-7 ringis.
Kvalifikatsiooni 12 paremat mängijat saavad lõppvõistluse järgmiste ringide ajaks asetuse kohtadele 1-12.
2. ringi 12 parimat mägijat saavad asetuse 13-24 lõppvõistluse 2. ringi tulemuste põhjal.
Lõppvõistluse 3.-7. ringi ajal mängitavates enne 3. ringi matšides kõrgema asetuse saanud mängija mängib alati madalama asetusega mängija vastu. Mängitakse ameerika mänguviisis.

Lõppvõistluse 3. ring
12 paremat lõppvõistluse 2. ringist (kohad 13 kuni 24) ja mängijad asetusega 9-12 mängivad matši kahe (2) võiduni. 4 soojendusviset kummalgi rajal. Ameerika mänguviis.
Matšide 8 võitjat jätkavad lõppvõistluse 4. ringis.
Matšide 8 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 17-24 vastavalt nende omavahelisele asetusele.

Lõppvõistluse 4. ring
8 paremat lõppvõistluse 3. ringist (kohad 9 kuni 16) ja mängijad asetusega 1-8 mängivad matši kahe (2) võiduni. 4 soojendusviset kummalgi rajal.
Matšide 8 võitjat jätkavad lõppvõistluse 5. ringis.
Matšide 8 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 9-16 vastavalt nende omavahelisele asetusele.

Lõppvõistluse 5. ring
Kohtadele 1-8 jõudnud mängijad mängivad matši kahe (2) võiduni. 4 soojendusviset kummalgi rajal.
Matšide 4 võitjat jätkavad lõppvõistluse 6. ringis.
Matšide 4 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 5-8 vastavalt nende omavahelisele asetusele.

Lõppvõistluse 6. ring
5. ringi võitjad mängijad mängivad matši kahe (2) võiduni. Matšide 2 võitjat jätkavad lõppvõistluse 7. ringis.
2 soojendusviset kummalgi rajal.
Matšide 2 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 3-4 vastavalt nende omavahelisele asetusele.

Lõppvõistluse 7. ring
Lõppvõistluse 6 ringi võitjad mängivad matši ühe (1) võiduni. 2 soojendusviset kummalgi rajal.
Matši võitja on Brunswick Estonian Open 2020 võistluse võitja.
Matši kaotaja saavutab võistluse 2. koha.


Tasapunktiseisude lahendamine

Kvalifikatsiooni vooru ja lõppvõistluse 1. ning 2. ring
Tasapunktiseisude korral kõrgemale asetatakse mängija kellel on parem viimane sari, siis eelviimane jne.

Turbo
Tasaseisu korral (eraldi Turbo G4 ja G6 arvestusele) asetatakse kõrgemale mängija kelle kvalifikatsioonvooru tulemus on kõrgem.

Desperado
Tasaseisu korral sooritatakse üks heide täislauale (10 kurikat), kuni võitja selgumiseni.

Lõppvõistluse ringid 3-7
Tasapunktiseisu korral mistahes lõppvõistluse 3.-7. ringi matšis on parem mängija, kes saavutab parema tulemuse ühe viskega täis lauale (10 kurikat). Seda jätkatakse kuni tasaseis on lahenenud.

Autasustamine

Auhinnafond 10 000 EUR

Koht Auhind (EUR)
1 2000
2 1200
3-4 700
5-8 350
9-16 200
17-24 150
25-30 100
Kokku: 9400
Parim B-klass* 200
Parim C-klass* 200
Parim Seenior* 200
Kokku: 600
Kõik kokku: 10 000

Eriauhinnad parimatele eestlastele ja juunioridele.
*B- ja C-klassi ning seenioride auhind antakse välja eelvooru tulemuste põhjal.

Muu

JuuniorSünniaasta 2001 või hiljem
SeeniorSünniaasta 1969 või varem
B-klass – Mängijad ametliku võistluskeskmisega 165-179,9
C-klass – Mängijad ametliku võistluskeskmisega alla 165
*Mängija, kes soovib neis kategooriates võistelda, peab olema suuteline oma vanust või ametlikku võistluskeskmist tõendada.

Desperadovooru pääsevad mängima kõik soovijad, kes on mänginud kvalifikatsioonivoorus. Desperadovooru ei saa aega ette broneerida.

Broneeritud viskevoorust loobumisest peab mängija teatama kohtunikule hiljemalt 3 tundi enne broneeritud viskevooru, vastasel juhul on korraldajal õigus nõuda mängijalt võistlusmaksu tasumist vastavalt oma broneeritud mänguajale.

Radade õlitus toimub enne igat eelvooru, enne lõppvõistluse 1. ja 3. ringi. Õlitusskeem avaldatakse hiljemalt 1 nädal enne võistluse esimese eelvooru algust.

* EVML – Eesti Veeremängude Liit