Reglement 2019

Brunswick Estonian Open 2019 Reglement

Võistluse liik: individuaalvõistlus bowlingus

Tüüp: Lahtine

Koht: AMB Akadeemia (Akadeemia tee 30, Tallinn),

16 rada, Brunswick Anvilane Pro,

GS-X kurikaseadjad,

Õlitusmasin: Brunswick Envoy Pro

Toimumise aeg: 08.08.2019 – 18.08.2019

Korraldaja: Andilaid Ltd.

Koduleht: https://estopen.amb.ee

Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) ja WTBA võistlusmäärusi. Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi.

Osalemisõigus ja registreerimine

Osalemisõigus on mängijatel, kes tunnistavad käesolevat reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärusi ning kes on tasunud võistlusmaksu.

Võistlusmaks on 45 – 75 €, juunioridele 40 €, sõltuvalt valitud mänguajast. (vt. ajakava),

Ümberviskamine miinus 10 €, EVML liikmetele miinus 5€ (välja arvatud early bird), juunioridele miinus 5 €

EVML liikmetele võistlusmaks normaalhinnast miinus 5 EUR.

Desperaadovoor 35 €.

Turbo mängud 10 € üks sari (G4 või G6) või 15 € kaks sarja (G4 ja G6)

Eelregistreerimine algab 22.04.2019 võistluse kodulehel ning lõppeb 15 minutit enne vastava eelvooru vahetust.

Tulemuse ümberviskamine on lubatud piiramatu arv kordi. Eelregistreerimine on lubatud kuni 3-le mänguajale.

Klubide eelregistreerimisel peavad mängijate nimed olema üles antud vähemalt üks nädal enne registreeritud vooru algust.

Võistlusriietus vastavalt WTBA reeglitele.

Korraldajal on õigus kvalifikatsioonivoor tühistada kui vooru on registreerunud vähem kui 12 mängijat.

Võistluskirjeldus ja paremuse selgitamine

Kogu võistluse vältel kasutatakse Ameerika mänguviisi.

Kvalifikatsioon

Individuaalne, 6 sarja, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril. Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.

10 minutit soojendusviseteks algusrajal.

Ühine punktiarvestus naistele ja meestele. Paremusjärjestus selgitatakse visatud punktisumma alusel.

Naistele lisatakse 8 händikäpipunkti iga mängitud sarja kohta. Naiste händikäpipunkte käsitletakse mahavisatud kurikatena ja tasapunktide korral meestel eelist ei ole. Naiste maksimaalne puhas tulemus võib olla 300 punkti.

Turbo

Osa saavad võtta ainult mängijad kes on tasunud Turbo mängu(de) tasu enne vastava turbosarja algust. Osaleda on võimalik kahes Turbo sarja arvestuses.
Üks arvestus neljandale sarjale (Turbo G4)
Teine arvestus kuuendale sarjale (Turbo G6)

Desperado

Desperado, 1 sari. Kuni 4 mängijat rajapaaril. Paremusjärjestus selgitatakse visatud punktisumma alusel.

Lõppvõistlus

Lõppvõistlusele pääseb 48 mängijat alljärgnevalt:

– Kvalifikatsiooni vooru 34 paremat, kes paigutatakse võistlustabelis kohtadele 1-34.

– 6 parimat EVML liiget või Eesti kodanikku, kes ei mahtunud 34 parema hulka, paigutatakse võistlustabelis kohtadele 35-40

– B klassi võitja, paigutatakse võistlustabelis kohale 41

– C klassi võitja, paigutatakse võistlustabelis kohale 42

– Parim naine, paigutatakse võistlustabelis kohale 43

– Parim seenior, paigutatakse võistlustabelis kohale 44

– Turbo G4 vooru parim, paigutatakse võistlustabelis kohale 45

– Turbo G6 vooru parim, paigutatakse võistlustabelis kohale 46

– Desperadovooru 2 parimat, kes paigutatakse võistlustabelis kohtadele 47-48.

 

Lõppvõistluse 1. ring

Kvalifikatsiooni kohtadele 17-48 paigutatud mängijad (32 mängijat) mängivad 4 sarja. Kvalifikatsiooni vooru tulemusi kaasa ei võeta. 16 paremat mängijat jätkavad lõppvõistluse 2. ringis.

Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.

10 minutit soojendusviseteks algusrajal.

Mängijad, kes enam ei jätka võistlust, paigutatakse lõplikus turniiritabelis kohtadele 33 – 48 lõppvõistluse 1. ringi tulemuste põhjal.

Lõppvõistluse 2. ring

Lõppvõistluse 1. ringi 16 parimat ja kvalifikatsioonvooru kohtadele 9-16 paigutatud mängijad (kokku 24 mängijat) mängivad 4 sarja. Eelnevalt visatud tulemusi kaasa ei võeta. 8 paremat mängijat jätkavad lõppvõistluse 3. ringis.

Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.

10 minutit soojendusviseteks algusrajal.

Mängijad, kes enam ei jätka võistlust, paigutatakse lõplikus turniiritabelis kohtadele 17-32 lõppvõistluse 2. ringi tulemuste põhjal.

Lõppvõistluse 3. ring

8 paremat lõppvõistluse 2. ringist (kohad 9 kuni 16) mängivad paarikaupa matši kahe (2) võiduni.

4 soojendusviset kummalgi rajal.

Ameerika mänguviis. Mänguskeem: 9. koht vs. 16. koht , 10. koht vs. 15 koht, 11. koht vs. 14. koht ja 12. koht vs. 13. koht. Matšide 4 võitjat jätkavad lõppvõistluse 4. ringis.

Matšide 4 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 13-16 lõppvõistluse 2. ringi tulemuste põhjal.

Mängijate paigutamine ja mänguviis lõppvõistluse 4-7 ringis.

Kvalifikatsiooni 8 paremat mängijat saavad lõppvõistluse järgmiste ringide ajaks asetuse kohtadele 1-8.

Neli lõppvõistluse 3. ringist edasi pääsenud mängijat saavad lõppvõistluse järgmiste ringide ajaks asetuse kohtadele 9-12 lõppvõistluse 2. ringi tulemuste põhjal.

Lõppvõistluse 4.-7. ringi ajal mängitavates enne 4. ringi matšides kõrgema asetuse saanud mängija mängib alati madalama asetusega mängija vastu. Mängitakse ameerika mänguviisis.

Lõppvõistluse 4. ring

Kohtadele 5-12 jõudnud mängijad mängivad matši kahe (2) võiduni. Mänguskeem: 5. koht vs. 12. koht , 6. koht vs. 11 koht, 7. koht vs. 10. koht ja 8. koht vs. 9. koht.

4 soojendusviset kummalgi rajal.

Matšide 4 võitjat jätkavad lõppvõistluse 5. ringis. Võistlejate asetus vastavalt nende omavahelisele asetusele enne lõppvõistluse 4. ringi.

Matšide 4 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 9-12 vastavalt nende omavahelisele asetusele enne lõppvõistluse 4. ringi.

Lõppvõistluse 5. ring

Kohtadele 1-8 jõudnud mängijad mängivad matši kahe (2) võiduni. Mänguskeem: 1. koht vs. 8. koht , 2. koht vs. 7 koht, 3. koht vs. 6. koht ja 4. koht vs. 5. koht.

4 soojendusviset kummalgi rajal.

Matšide 4 võitjat jätkavad lõppvõistluse 6. ringis. Võistlejate asetus vastavalt nende omavahelisele asetusele enne lõppvõistluse 4. ringi.

Matšide 4 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 5-8 vastavalt nende omavahelisele asetusele enne lõppvõistluse 4. ringi.

Lõppvõistluse 6. ring

5. ringi võitjad mängijad mängivad matši kahe (2) võiduni. Mänguskeem: 1. koht vs. 4. koht , 2. koht vs. 3 koht . Matšide 2 võitjat jätkavad lõppvõistluse 7. ringis. Võistlejate asetus vastavalt nende omavahelisele asetusele enne lõppvõistluse 4. ringi.

2 soojendusviset kummalgi rajal.

Matšide 2 kaotajat paigutatakse lõplikus turniiri tabelis kohtadele 3-4 vastavalt nende omavahelisele asetusele enne lõppvõistluse 4. ringi.

Lõppvõistluse 7. ring

Lõppvõistluse 6 ringi võitjad mängivad matši ühe (1) võiduni.

2 soojendusviset kummalgi rajal.

Matši võitja on Brunswick Estonian Open 2019 võistluse võitja.

Matši kaotaja saavutab võistluse 2. koha.


Tasapunktiseisude lahendamine

Kvalifikatsiooni vooru ja lõppvõistluse 1. ning 2. ring

Tasapunktiseisude korral kõrgemale asetatakse mängija kellel on parem viimane sari, siis eelviimane jne.

Turbo

Tasaseisu korral (eraldi Turbo G4 ja G6 arvestusele) asetatakse kõrgemale mängija kelle kvalifikatsioonvooru tulemus on kõrgem.

Desperado

Tasaseisu korral sooritatakse üks heide täislauale (10 kurikat), kuni võitja selgumiseni.

Lõppvõistluse ringid 3-7

Tasapunktiseisu korral mistahes lõppvõistluse 3.-7. ringi matšis on parem mängija, kes saavutab parema tulemuse ühe viskega täis lauale (10 kurikat). Seda jätkatakse kuni tasaseis on lahenenud.


Autasustamine

Auhinnafond 10 000 EUR

Koht Auhind (EUR)
1 2000
2 1200
3-4 700
5-8 350
9-16 200
17-24 150
25-30 100
Kokku: 9400
Parim B-klass* 200
Parim C-klass* 200
Parim Seenior* 200
Kokku: 600
Kõik kokku: 10 000

Eriauhinnad parimatele eestlastele ja juunioridele.
*B ja C klassi ja seeniorite auhind antakse välja eelvooru tulemuste põhjal.


Muu

JuuniorSünniaasta 2001 või hiljem
SeeniorSünniaasta 1969 või varem
B-klass – Mängijad ametliku võistluskeskmisega 165-179,9
C-klass – Mängijad ametliku võistluskeskmisega alla 165
*Mängija, kes soovib neis kategooriates võistelda, peab olema suuteline oma vanust või ametlikku võistluskeskmist tõendada.

Desperadovooru pääsevad mängima kõik soovijad, kes on mänginud kvalifikatsioonivoorus. Desperado vooru ei saa aega ette broneerida.

Broneeritud viskevoorust loobumisest peab mängija teatama kohtunikule hiljemalt 3 tundi enne broneeritud viskevooru, vastasel juhul on korraldajal õigus nõuda mängijalt võistlusmaksu tasumist vastavalt oma broneeritud mänguajale.

Radade õlitus toimub enne igat eelvooru, enne lõppvõistluse 1. ja 4. ringi. Õlitusskeem avaldatakse hiljemalt 1 nädal enne võistluse esimese eelvooru algust.

* EVML – Eest iVeeremängude Liit